Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Ca sĩ Mỹ Linh và những người có trách nhiệm đã vi phạm Hiến pháp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét