Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Dữ liệu nhật thực năm 1919: Cú lừa lớn nhất khoa học thế kỷ 20

Khoa học bệnh lý


Những tấm ảnh Eclipse được cho là thấy ánh sáng sao bị uốn cong mặt trời  khi ánh sáng đi qua nó trong thời gian nhật thực toàn phần. Dự đoán của Newton về độ lệch được cho là 0,87 giây cung và độ lệch Anhxtanh, hoàn toàn là quảng cáo, được cho là 1,73 giây cung. Thật không may, hiệu ứng quá nhỏ và không thể nào phát hiện chính xác ngay cả với những kính thiên văn hiện đại mạnh nhất trong điều kiện lý tưởng. Đây là ý nghĩa thực sự của "khoa học bệnh lý" như định nghĩa của Langmuir. [10] Không giống như nhiệt hạch lạnh đã được trình diễn để sản xuất nhiệt, ổn định, thời gian ngắn thời gian và các hạt năng lượng cao [11], không thể nói cùng như thế về dữ liệu nhật thực.

Cromer nói là tốt nhất đối với khoa học bệnh lý, "những khám phá thực của hiện tượng trái với tất cả sự tồn tại của khoa học trước đây rất hiếm, trong khi gian lận, giả mạo, ngu xuẩn, và lỗi lầm do quá nhiệt tình và ảo tưởng trên tất cả lại là quá phổ biến." [12] Đó không phải là một mô tả tuyệt vời của dữ liệu nhật thực! Các nhà vật lý đã gắn mác nhiệt hạch lạnh như khoa học bệnh lý. Hãy xem cách họ muốn có dữ liệu nhật thực như định nghĩa khoa học bệnh lý!

Các nhà nghiên cứu nhật thực đã làm cái gì? Trong một nỗ lực vô ích chứng minh rằng Anhxtanh đã đúng, họ "đo đạc" các thay đổi nhỏ hơn cả khả năng của thiết bị của họ, các điều kiện vật lý mà họ gặp phải hoặc thiết bị thu của họ, các tấm ảnh của họ. Đây thực sự là một ví dụ của dạng khoa học bệnh lý. "Đây không phải là một vấn đề, như chúng ta sẽ thấy rằng độ lệch chắc chắn là không thể đo lường được." [7]
Những gì rõ ràng là hiển nhiên cuộc thám hiểm đến Principe ở châu Phi đã cam chịu thất bại ngay cả trước khi Eddington đặt chân đến đó, bởi cả các thiết bị cũng như các điều kiện cho phép có độ chính xác cần thiết để phân biệt giữa độ lệch Newton và Anhxtanh. "Lỗi gây ra bởi những biến động khí quyển là đủ lớn để bác bỏ bất cứ phép đo nào của cái gọi là hiệu ứng Anhxtanh." [7]

"Sự ủng hộ quá nhiệt tình của Eddington có lẽ có thể giải thích được bởi niềm tin trước tiên của ông ta rằng học thuyết này là đúng đắn và bởi lợi ích của ông ta trong việc tiết kiệm được cái gì đó từ công việc to lớn của cuộc thám hiểm Principe." "Nhưng vẫn có một mối nghi ngờ nữa là bên cạnh những lý do này, đã có, đặc biệt là đối với Eddington, một điều: hy vọng rằng sự xác minh của Anh về lý thuyết Anhxtanh sẽ buộc các nhà khoa học Anh phải có thái độ cởi mở và rộng lượng đối với các đồng nghiệp người Đức của họ." [13]

7.Marmet. P. Appendix II “The Deflection of Light by the Sun’s Gravitational Field: An Analysis of the 1919 Solar Eclipse Expeditions. http//www.newtonphysics.on.ca/ANHXTANH/Appendix2.html.

10.Langmuir, I. 1968. “Pathological Science,” Technical Information Series General
Electric Research and Development Center Transcribed and Ed. by R.N. Hall, April.

11.Moisier-Boss, P.A., Szpak, S., and Gordon, F.E. 2007. “Production of High Energy Particles Using the Pd/D Co-Deposition Process, American Physical Society Meeting Session A31: Cold Fusion 1.

12.Cromer, A. “Pathological Science: An Update,” Skeptical Inquirer, Summer 1993 7,4.

13.Earman, J. and Glymour, C. 1980. “Relativity and Eclipses: The British Eclipse Expeditions of 1919 and Their Predecessors,” in Historical Studies in the Physical Sciences, 11, 49-85.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét